Βιογραφικό

Η κ.Βάϊα Δ. Ράϊκου, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι ειδικευμένη Νεφρολόγος για περισσότερα από 20 χρόνια, καθώς η λήψη του Τίτλου Ειδικότητας Νεφρολογίας χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 1995 εκ μέρους της ΝομαρχίαςΘεσσαλονίκης. 
  Αρχικά ως νέα ειδικευμένη Νεφρολόγος συμμετείχε σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στο ιατρείο της Υπέρτασης στην  Α΄Παθολογική  Κλινική  του Τμήματος Ιατρικής  του  Α.Π.Θ για 6 μήνες.
  Κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα εργάσθηκε σε Ιδιωτικά Ιατρικά Τμήματα, αλλά παρείχε Ιατρικές Υπηρεσίες και στο ΕθνικόΣύστημα Υγείας για περισσότερα από 5 χρόνια.

Αξιοσημείωτα, ως Επιμελήτρια τουΕθνικού Συστήματος Υγείας στο Νοσοκομείο Λαμίας έκανε αίτηση στο ΥπουργείοΥγείας για Μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό με στόχο την Ερευνα σε εξειδικευμένοΤομέα της Νεφρολογίας. Η αίτησή της εγινε επιτυχώς αποδεκτή από το ΥπουργείοΥγείας και το Κεντρικό Συμβούλιο του Κράτους (ΚΕΣΥ) και μετεκπαιδεύτηκε στοΠανεπιστήμιο Imperial College στοΛονδίνο για 13 μήνες (2/2004 εως 3/2005) αποκτώντας Εργαστηριακή-Ερευνητικήεμπειρία σχετική με τις φλεγμονώδεις νόσους των νεφρών. Στη συνέχεια, έχονταςτην παραπάνω γνωσιακή εμπειρία εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, την οποία και ολοκλήρωσε με Αριστα κατά την επόμενη 5ετία απότην επιστροφή της στην Ελλάδα.


  Επίσης, κατά την διάρκειατης Επαγγελματικής της πορείας ως Κλινικός Νεφρολόγος, η κ.Ράϊκου παρείχε Διδακτικό Εργο σε Δημόσια ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, όπως και στο Κέντροδια Βίου Μάθησης με αντικείμενο διδασκαλίας μαθήματα σχετικά με την Νοσηλευτικήκαι Πρώτες Βοήθειες.


ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ
Η κ.Ράϊκου κατά τηντελευταία 10ετία παρουσιάζει ερευνητικό συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις :
25 ολοκληρωμένων άρθρων σε Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά (17 άρθρα σε Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά abstracting/indexing in PUBMED  και 8 άρθρα σε άλλα διεθνή περιοδικά ).

Aκόμη, συμμετείχε στη συγγραφή Κεφαλαίων σε 3 Διεθνή Επιστημονικά Βιβλία : 

1. τίτλος Βιβλίου : " Hemodialysis, When, How, Why" μετα από πρόσκληση από τον εκδότη του Βιβλίου Dr.Βiagio Raffaele Di Iorio, Napoli, Italy. Τό Βιβλίο κυκλοφόρησε το 2012.

2. τίτλος Βιβλίου : “Advances in Arterial Stiffness Research” , Book ID: _9541_ γιά το κεφάλαιο με τίτλο “Pulse Wave Velocity and Cardiovascular Morbidity and Mortality in Patients on Renal Replacement Therapy”, μετά από πρόσκληση από Nova Science Publishers, Inc.Chapter 6 pp. 119-136, 2016- October. Editors: Becky Chavez.

3. Βιβλίο με τίτλο “Advances in Medicine and Biology” μετά από πρόσκληση από Nova Science Publishers. Chapter 6 : “Association of metabolic biomarkers with estimated pulse wave velocity in patients with albuminuria”. Volume 173, publication date: 4 Νοεμβρίου 2020.Editor: Leon V. Berhardt.

Ωστόσο, η κ.Ράϊκου παρείχε συγγραφικό έργο από την αρχή της Επαγγελματικής της πορείας σε Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά με 17 δημοσιεύσεις. Η 1η δημοσίευση έγινε το 1993ως ειδικευόμενη στην Νεφρολογία και η 2η δημοσίευση ηταν το 1997 ως ειδικός Νεφρολόγος.


Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική θα μπορούσε να θεωρηθεί η συμμετοχή της με ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια (66 συνολικά ανακοινώσεις, 43 σε Ελληνικά Συνέδρια και 23 σε Διεθνή Συνέδρια).


Το ενδιαφέρον της και ο ρόλος της στην Διεθνή Ερευνα στον Τομέα της Νεφρολογίας γίνεται εμφανής επίση ςαπό την Συμμετοχή της ως  Κριτής σε 14 Υψηλής απήχησης Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά, όπως Kidney International, TherapeuticApheresisand Dialysis,Renal Failure, Hemodialysis International και άλλα.
Η κ. Ράϊκου είχε την τιμή να δεχθεί πρόσκληση από 4 Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά να λειτουργήσει ως Editor και Academic Editor,όπως επίσης να συμμετέχει ως Μέλος στη Συντακτική Επιτροπή 22 Διεθνών ΙατρικώνΠεριοδικών.
Συμμετείχε σε 5 Ομάδες εργασίας και σε 1 Διεθνές  Project με το όνομα “RELISH CONSORTIUM” για βάση δεδομένων σχετικότητας άρθρων μετά από πρόσκληση από τον Καθηγητή Yaoqi Zhou, Griffith University, Queensland,Australia. Κατά την τελευταία 5ετία συμμετείχε στην Οργάνωση 5 Συνεδρίων (2ελληνικών και 3 Διεθνών).
Η κ. Ράϊκου πραγματοποίησε 3 Διαλέξεις και συμμετείχε σε 2 Προεδρεία σε Πανελλήνια Ιατρικά Συνέδρια κατά την τελευταία 5ετία.
Παρουσιάζει ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ως εξής :
1.Ιδρυτικό Μέλος στην έναρξη λειτουργίας της Μονάδος Tεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου τηςΘεσσαλονίκης ως  επιμελήτρια  Β΄ Νεφρολογίας.
2.Γενικός εφημερεύων Ιατρός για όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, Κυριακές και αργίες περίπου 1 φορά τον μήνα με ρύθμιση διαδικαστικών κυρίως θεμάτων κατά την Εφημερία.
3.Διευθύντρια- Συντονίστρια Νεφρολόγος στη Μονάδα  του  Τεχνητού Νεφρού  της  Γενικης Κλινικής  «Σαραφιανός» στη Θεσσαλονίκη από1/6/2001  εως  10/1/2003.
4.Αναπληρωματικό μέλος σε Επιτροπή της Διεύθυνσης Υγιεινής Φθιώτιδος για την Ίδρυση Ιδιωτικής ΜονάδοςΤεχνητού Νεφρού στη Λαμία.
5.Υπεύθυνη Νεφρολόγος στην Ομάδα των ασθενών σε on-line HDF στη Μ.Τ.Ν του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και αύξηση του αριθμού των ασθενών στην εν λόγω μέθοδο εξωνεφρικής κάθαρσης με απόφαση και ευθύνη μου από 16/3/2006 έως 21/3/2007.
Παράλληλα με το Ερευνητικό της Εργο η κ.Ράϊκου κατά την τελευταία 7ετία μέχρι και σήμερα παρέχει Ιατρικές Υπηρεσίες στό Ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας DOCTORS’ HOSPITAL ως Θεράπων Ιατρός σε νοσηλευόμενους ασθενείς, σε Επείγοντα περιστατικά και ωςΣύμβουλος Νεφρολόγος στα πλαίσια της Κλινικής Νεφρολογίας. Επίσης, διενεργεί Τακτικό Νεφρολογικό Ιατρείο 3 φορές την εβδομάδα για εξωτερικούς ασθενείς του ίδιου Νοσοκομείου.

6/12/2020
 
6/12/2020


Ιατρείο